Als gemeente wilt u excelleren op het terrein van Burger- en Publiekszaken. Vaak ontbreekt het echter aan tijd om de juiste kwaliteit te kunnen leveren. In dat geval is het slim om ondersteund en ontzorgd te worden door vakinhoudelijke deskundigen op het gebied van Burger- en Publiekszaken.
SBOD helpt u verder.

Wij zijn sterk in:

Coaching & begeleiding

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en eisen van het vakgebied Burger- en Publiekszaken.

Training

Door permanent leren blijven u en uw medewerkers uw wettelijke taken goed uitvoeren.

Advies & interim

Kwaliteit en maatwerk door inhoudelijke vakspecifieke ondersteuning. Wij ontzorgen, u houdt de regie.

SBOD heeft meer dan 35 jaar ervaring in het brede vakgebied Burger- en Publiekszaken. Van begeleiding en coaching op de afdeling, tot uitvoering, interimklussen en advies. SBOD is een autoriteit in dit vakgebied en levert redactionele content aan Kluwer voor de VIND-catalogus waar veel jurisprudentie van dit vakgebied te vinden is.

Wij werkten al met deze gemeenten samen

Heeft u interesse en wilt u meer weten?