Het vakgebied Burger- en Publiekszaken is zeer uitgebreid, divers en permanent aan verandering onderhevig. Dat betekent dat u met uw team steeds weer moet schakelen. SBOD houdt de actualiteit bij en blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de eisen vanuit het Ministerie van BZK op het vakgebied Burger- en Publiekszaken.
SBOD begeleidt en coacht u bij uw werkzaamheden.

Wij coachen op het gebied van:

Begeleiding bij de zelfevaluatie BRP/Reisdocumenten

Inrichting Klant Contact Centrum (KCC)

Adres- en fraudeonderzoek (RNI/VOW)

Organisatie verkiezingen

Implementatie Basisregistraties (BRP, BAG WOZ)

Nieuwe module Burgerzaken

Informatiebeveiligingsbeleid

Andere voorkomende werkzaamheden op het terrein van Burger- en Publiekszaken

Heeft u behoefte aan begeleiding en/of coaching van uzelf of uw team? Wilt u weten wat SBOD voor u kan betekenen?