Het vakgebied Burger- en Publiekszaken is naast uitgebreid ook complex. Daarbij wordt circa 20% van de wetgeving jaarlijks aangepast c.q. bijgesteld. Het is van groot belang dat de medewerkers binnen de afdeling Burger- en Publiekszaken op de hoogte blijven van de laatste wet- en regelgeving in het burgerzakenproces en de wetgeving vanuit het Ministerie van BZK.
Voor een gemeente is het belangrijk dat de uitvoering van de wettelijke taken goed gebeurt, door personen met kennis van zaken. Dat betekent dat u als medewerker of manager van Burger- en Publiekszaken permanent wil bijblijven en leren.

Samen met SEP ontwikkelden we een moderne leervorm met de inzet van e-learning. Voor het vakgebied Burger- en Publiekszaken is een breed pakket e-learning ontwikkeld dat multi-inzetbaar is voor u als gemeente.

Opleidingsinstrument voor Burgerzaken op MBO-niveau

Ondersteuning voor het werkproces

Geheugensteun voor backofficemedewerkers die onverwacht worden ingezet

In het KCC voor het beantwoorden van vragen van burgers

Testen van kennis van (externe) medewerkers

Bij wijziging van wet- en regelgeving moeten medewerkers opnieuw een toets behalen voordat ze verder kunnen in het systeem

e-learning Burgerzaken

Wilt u meer informatie over ons gezamenlijke aanbod?

Kijk dan op de website van SEP voor het volledige aanbod gemeentespecifieke e-learning.